Profiel

Hoe werk AgriBonus

AgriBonus is die eerste voordele-program wat spesiaal vir die produsente geskep is. Deur AgriBonus kan lede vlugte na eksotiese bestemmings verkry asook ander ongelooflike toekennings soos bakkies, veldfietse, rekenaars ens.

Soos met ander lojaliteitsprogramme, kan AgriBonuslede punte verdien deur aankope by ‘n reeks diensvennote, almal markleiers op hulle eie gebied.

Hoe meer punte ‘n AgriBonuslid verdien, des te hoër is sy status en hoe beter die voordele en toekennings waarvoor sy punte ingeruil kan word.

Wie is almal AgriBonusvennote?

Volledige AgriBonus vennotelys op webblad. Lees hierdie inligting noukeurig deur en verseker so dat u eis ons betyds bereik.

Hoekom kry ek nie al my punte nie?

Dit kan wees as gevolg van verskeie redes, naamlik;

 • U koop by ‘n instansie wat nie maandeliks u aankoop-inligting aan ons verskaf nie.
 • U koop kontant. Meeste van ons vennote hou slegs rekord van hulle lede en/of rekeninghouers.
 • Tydperk van u eise het reeds verstryk. (Verwys na antwoord ten opsigte van vraag: “Hoe lank terug mag ek my punte eis?”)
 • Produk wat u aangekoop het, kwalifiseer nie vir punte nie
 • AgriBonus is nie by magte om u transaksie met die hand te verwerk nie.

Moet ek direk by die vennoot koop om te kwalifiseer vir AgriBonuspunte?

Nee, nie noodwendig nie. Meeste van ons vennote se produkte is beskikbaar by u plaaslike landboubesigheid. Hierdie landboubesighede mag waarskynlik nie aan ons ons lede se maandelikse aankoop-inligting verskaf nie.

Om seker te maak, u regmatige punte word aan u toegeken, faks aan AgriBonus ‘n afskrif van u aankoopfaktuur by (012) 843 5661 or 086 603 6144 of pos dit aan ons by Posbus 1284 PRETORIA 0001.

Neem kennis, dat daar wel ‘n paar vennote is wat daarop aandring dat u, u punte deur hulle self moet opeis. Vir meer inligting verwys ons na die vennotelys.

Hoe lank terug mag ek my punte eis?

Volgens AgriBonus se reëls en regulasies kan u tot en met 120 dae terug eis. Daar is egter heelwat van ons vennote wat u toelaat om tot ses maande terugwerkend u eise in te stuur. Net so is daar van ons vennote wat u egter slegs 60 dae gee om u punte te eis.

Vir meer inligting verwys ons na die vennotelys.

Hoeveel punte kry ek by ‘n vennoot?

Elke vennoot het sy eie insentief wat toegedeel word. Vir meer inligting skakel die betrokke vennoot.

Hoe weet ek wanneer my aankoop kwalifiseer vir punte al dan nie?

U kan die AgriBonus dienssentrum skakel by (012) 843 5660. Besoek gerus www.mybonus.co.za

Hoeveel is my punte werd?

Skakel die AgriBonus Dienssentrum by (012) 843 5660, hulle sal met graagte vir u vertel

Wanneer verval my punte?

AgriBonus punte bly die lid se eiendom en verval nie. AgriBonus behou homself die reg voor om ‘n administrasiefooi te hef op dormante rekeninge (rekeninge waar vir meer as twaalf maande geen transaksies plaasgevind het nie) of punte wat na ‘n periode van vyf jaar nie vir die omruiling van toekennings aangewend is nie.

Hoe gereeld ontvang ek ‘n puntestaat?

Puntestate word kwartaaliks uitgestuur. U is meer as welkom om die AgriBonus Dienssentrum ter enige tyd te skakel vir u nuutste puntestaat.

Wat kan ek met my punte doen?

Die heel belangrikste en opwindende gedeelte van die AgriBonusstelsel is die inruil van toekennings. Besoek gerus www.thebonus.co.za. Om te kwalifiseer vir ‘n toekenning, moet die lid genoegsaam punte beskik.

AgriBonus-punte kan ingeruil word vir eksotiese toekennings of vir enige produk van ‘n vennoot. Besoek www.thebonusshop.co.za

AgriBonus behou alleenreg vir die uitreiking van toekennings. AgriBonuspunte is nie inruilbaar vir kontant nie.

Hoe ruil ek my punte in vir ‘n toekenning?

 • Om vir ‘n toekenning te kwalifiseer, moet die lid genoeg AgriBonuspunte in sy of haar rekening hê.
 • Dit sal u op u kwartaallikse AgriBonus punte-opsomming vind, of op aanvraag. Vir die lede wat toegang tot die internet het, gaan besoek gerus on webtuiste vir u nuutste puntestand by www.agribonus.co.za
 • Aansoekvorms vir toekennings is op aanvraag beskikbaar vanaf die Dienssentrum.
 • Aansoeke moet op skrif wees.
 • Wanneer u vir ‘n toekenning aansoek doen, is dit noodsaaklik om die volgende inligting aan ons te voorsien:
  AgriBonus lidmaatskap nommer
  Naam & Van
  Id-nommer
  Kontak besonderhede
  Aflewerings-adres
  ‘n Duidelike beskrywing van die toekenning aangevra
 • Aflewering neem gewoonlik 2 – 4 weke