Toyota, Hino and Lexus gives Agribonus points on all NEW vehicles purchased from April 2024. Required fields are marked with asterisks(*).

Terms and conditions: the rewarding of AgriBonus points only applies to AgriBonus members who are farmers and purchased any new Toyota vehicle. The transactions must be approved by Toyota SA and will be done according to their discretion. Points will be calculated according to the agreement between AgriBonus and Toyota SA. Please also note, the points can only be claimed within a certain timeframe of your purchase, agreed upon between Toyota SA and Agribonus. Agribonus points cannot be converted to cash.

Please note, if you do not have the invoice and/or NATIS registration document, please let us know below in the form, which Toyota/Lexus dealership did you purchase the vehicle, what model the vehicle is and what month you made the purchase.

Toyota, Hino en Lexus gee punte op alle NUWE voertuie aan gekoop vanaf April 2024. Vereiste velde in die vorm is gemerk met sterretjies(*).

Voorwaardes en Bepalings: Die toekenning van AgriBonus punte is net vir AgriBonus lede wat boere is en enige nuwe Toyota voertuig aan gekoop het. Die transaksies moet deur Toyota SA goed gekeur word volgens hulle goeddunke. Punte totaal sal volgens die ooreenkoms tussen AgriBonus en Toyota SA bereken word. Neem asseblief ook kennis dat die punte slegs geëis kan word binne ‘n sekere tydsraam van jou aankoop, soos ooreengekom tussen Toyota SA en AgriBonus. AgriBonuspunte kan nie in kontant omgeskakel word nie.

Neem kennis, as u nie u faktuur of NATIS dokument het nie, laat ons asseblief weet in die vorm hieronder by watter Toyota/Lexus handelaar u gekoop het, watter model u aangekoop het en watse maand die aankoop was.